рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Соответствующий теме материал
 • Похожее
 • По категориям
 • По работам

ghhjjkfj,jy

Раздел: Производство: Рефераты, Конспекты, Лекции, Курсовые, Дипломные, Учебники

Предмет і метод політичної економії. Економічні потреби та інтереси. Виробництво матеріальних благ і послуг. Суспільне відтворення. Суспільний продукт і його основні форми
Тема Предмет і метод політичної економії... Політекономія в системі економічних наук Виникнення та етапи розвитку політекономії Предмет і методи...

 1. Тема 5. Товарна форма організації суспільного виробництва. Товар і гроші.
 2. Тема 6. Капітал: процес виробництва і нагромадження.
 3. Тема 7. Ринок: сутність, структура та інфраструктура.
 4. Тема 10. Конкуренція та монополія у ринковій економіці.
 5. Тема 11. Економічна система сучасного устрою суспільства. Держава та її економічні функції
 6. ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ.
 7. Предмет політекономії.
 8. Метод політекономії.
 9. Категорії і закони політичної економії.
 10. Функції політекономії.
 11. ВИСНОВКИ
 12. Терміни і поняття
 13. ТЕМА 2. ЕКОНОМІЧНІ ПОТРЕБИ ТА ІНТЕРЕСИ.
 14. Економічні потреби суспільства:сутність та структура.
 15. Економічний закон зростання потреб. Проблема вибору.
 16. Економічні інтереси.
 17. ВИСНОВКИ
 18. Терміни і поняття
 19. ТЕМА 3. ВИРОБНИЦТВО МАТЕРІАЛЬНИХ БЛАГ І ПОСЛУГ. СУСПІЛЬНЕ ВІДТВОРЕННЯ. СУСПІЛЬНИЙ ПРОДУКТ І ЙОГО ОСНОВНІ ФОРМИ.
 20. Виробництво та його основні форми.
 21. Суспільний продукт та його основні форми.
 22. Відтворення, виробничі можливості та економічне зростання.
 23. ВИСНОВКИ
 24. Терміни і поняття
 25. ТЕМА 4. ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА. ВІДНОСИНИ ВЛАСНОСТІ.
 26. Сутність і структура економічної системи. Типи економічних систем.
 27. Поняття власності, її об’єкти та суб’єкти
 28. Форми власності. Тенденції в розвитку відносин власності.
 29. ВИСНОВКИ
 30. Терміни і поняття
 31. ТЕМА 5. ТОВАРНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА. ТОВАР І ГРОШІ.
 32. Натуральне виробництво та його характерні риси.
 33. Товарне виробництво та його характерні риси.
 34. Товар та його властивості.
 35. Сутність грошей та їх функції.
 36. Грошовий обіг та його закони.
 37. ВИСНОВКИ
 38. Терміни і поняття
 39. ТЕМА 6. КАПІТАЛ:ПРОЦЕС ВИРОБНИЦТВА І НАГРОМАДЖЕННЯ.
 40. Робоча сила як товар.
 41. Процес виробництва як процес зростання вартості.
 42. ВИСНОВКИ
 43. Терміни і поняття
 44. ТЕМА 7. РИНОК: СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА ТА ІНФРАСТРУКТУРА.
 45. Сутність ринку та його основні функції.
 46. Попит та фактори, що його визначають.
 47. Пропозиція та фактори, що її визначають.
 48. Ринкова рівновага.
 49. Нфраструктура ринку.
 50. ВИСНОВКИ
 51. Терміни і поняття
 52. Вправа 4. Виконайте завдання.
 53. Сутність підприємництва, умови та види підприємницької діяльності.
 54. Підприємство та його організаційно-правові форми.
 55. Фонди підприємства та їх відтворення.
 56. ВИСНОВКИ
 57. ТЕМА 9. ДОХОДИ ТА ФОРМИ ЇХ ОТРИМАННЯ.
 58. Сутність та класифікація доходів.
 59. Заробітна плата та її фактори. Системи заробітної плати.
 60. Доходи від капіталу: підприємницький дохід, торгівельний прибуток, відсоток.
 61. Земельна рента: сутність та її форми.
 62. ВИСНОВКИ
 63. Вправа 4. Виконайте завдання.
 64. ТЕМА 10. КОНКУРЕНЦІЯ ТА МОНОПОЛІЯ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ.
 65. Сутність конкуренції та її функції
 66. Типи, види та форми конкурентної боротьби
 67. Закономірності виникнення монополій та форми їх існування в економіці
 68. Соціально-економічні наслідки функціонування структур, що володіють високим потенціалом ринкової влади. Конкурентна політика держави
 69. ВИСНОВКИ
 70. ТЕМА 11. ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА СУЧАСНОГО УСТРОЮ СУСПІЛЬСТВА. ДЕРЖАВА ТА ЇЇ ЕКОНОМІЧНІ ФУНКЦІЇ.
 71. Сутність, причини та етапи розвитку державно-монополістичного капіталізму
 72. Специфічні ознаки та основні форми державно-монополістичного капіталізму
 73. Економічна роль держави. Методи та інструменти державного регулювання економіки
 74. Соціально-економічний прогрес в умовах регульованого капіталізму
 75. ВИСНОВКИ
 76. Терміни і поняття
 77. Міжнародний розподіл праці і його значення.
 78. Нтернаціоналізація виробництва як основа формування світового господарства.
 79. Світове господарство
 80. Форми міжнародних економічних відносин
 81. ВИСНОВКИ
 82. ТЕМА 13. ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ.
 83. Глобалізація: сутність та фактори.
 84. Причини виникнення, сутність і класифікація глобальних проблем.
 85. Шляхи розв’язування та необхідність і форми міжнародного співробітництва у вирішенні глобальних проблем.
 86. ВИСНОВКИ
 87. ЛІТЕРАТУРА

Место прохождения производственной практики - Кузнецкие металлоконструкции
Место прохождения производственной практики Кузнецкие металлоконструкции Предприятие находится на улице Чайкиной А корпус... Целью производственной практики является приобретение навыков работы на... Задачами практики являются...

 1. История организации
 2. Должностная инструкция инженера - проектировщика
 3. Инструкция по охране труда и технике безопасности для офисных сотрудников.
 4. Требования безопасности перед началом работы
 5. Требования безопасности во время работы
 6. Требования безопасности в аварийных ситуациях

ОСНОВЫ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение... Высшего профессионального образования... Национальный минерально сырьевой университет Горный...

 1. ОСНОВЫ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА
 2. Выбор темы
 3. Оформление и порядок выполнения курсовых проектов
 4. Методические указания
 5. ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О КАНЦЕЛЯРИИ
 6. План главы
 7. Методические указания
 8. Методические указания
 9. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

СБОРНИК ПРОГРАММ ПРАКТИК 2.3. ФОРМЫ, МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Министерство образования и науки Российской Федерации Рубцовский индустриальный институт филиал ФГБОУ ВПО Алтайский государственный технический... О П Осадчая Е В Дирша... СБОРНИК ПРОГРАММ ПРАКТИК...

 1. ПРАКТИКИ
 2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
 3. ФОРМЫ, МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
 4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
 7. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ)
 8. Требования к оформлению отчета по учебной практике
 9. Общая характеристика предприятия
 10. А) нормативно - правовые акты
 11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
 12. ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 2.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
 13. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
 14. ФОРМЫ, МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
 15. ПРАКТИКИ
 16. ПРАКТИКИ
 17. И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
 18. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
 19. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ)
 20. Требования к оформлению отчета по производственной практике
 21. Общая характеристика предприятия
 22. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
 23. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
 24. Дневник прохождения учебной (производственной) практики
 25. Тематика исследовательских работ

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЕ ПРОИЗВОДСТВО
II ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА Особенности формирования... IV ПЕРЕРАБОТКА ТЕХНОГЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЦВЕТНОЙ...

 1. Сущность, принципы и особенности формирования экологически чистого производства
 2. Эколого-экономические критерии оценки экологической чистоты производства
 3. Основные направления и пути экологически безопасного развития металлургического производства
 4. Особенности формирования загрязнений в металлургии
 5. Оценка воздействия предприятия на окружающую среду
 6. Анализ воздействия предприятия на окружающую среду
 7. III ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ БАЛАНСЫ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
 8. Материальные балансы металлургического производства
 9. Энергетические балансы металлургического производства
 10. Стоимостные балансы металлургического производства
 11. Переработка твердых отходов цветной металлургии
 12. Переработка газообразных отходов цветной металлургии
 13. Нитрозный способ.
 14. Контактный способ.
 15. Получение элементной серы.
 16. Переработка жидких отходов цветной металлургии
 17. Политика ООО «УГМК-Холдинг» в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды
 18. Проект нормативов ПДС медеплавильного завода «А» ООО «УГМК-Холдинг».
 19. Исходные данные

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ Для проведения производственной практики Студентов лечебного факультета
высшего профессионального образования... Ханты Мансийского автономного округа Югры... Ханты Мансийская государственная...

 1. Студентов лечебного факультета
 2. Общие положения.
 3. Й этап – выполнение практических навыков
 4. Характеристика
 5. Заполнение титульного листа дневника производственной практики
 6. Основные нормативные документы отделения
 7. Рекомендации по ведению дневника производственной практики
 8. Отчет по производственной практике
 9. Анкета студента
 10. Студентов II курса лечебного факультета
 11. К дифференцированному зачету по производственной практике
 12. Студентов III курса лечебного факультета
 13. При работе в реанимационном отделении студент
 14. III курса лечебного факультета
 15. Общие положения.
 16. Цель и задачи практики
 17. Время и сроки проведения производственной практики
 18. Методы работы студента на практике
 19. По терапии.
 20. По акушерству.
 21. По хирургии.
 22. Студентов 5 курса лечебного факультета
 23. Перечень выполненных работ и приобретенных практических навыков во время производственной практики по программе
 24. Вопросы к зачету

Раздел 2 Современное металлургическое производство и его продукция
Продукты доменной плавки... Основным продуктом доменной плавки является... ЛЕКЦИЯ...

 1. Современное металлургическое производство и его продукция
 2. Материалы для производства металлов и сплавов
 3. Производство чугуна.
 4. Выплавка чугуна.
 5. Основным продуктом доменной плавки является чугун.
 6. Важнейшие технико-экономические показатели работы доменных печей
 7. Продукция прокатного производства
 8. Прессование
 9. Волочение
 10. Температурные интервалы начала и конца ковки для углеродистых сталей
 11. Оборудование для ковки
 12. Конструирование кованых заготовок
 13. Горячая объемная штамповка на молотах
 14. Геометрическая точность поковок, полученных на молотах
 15. Горячая объемная штамповка на прессах
 16. Штамповка на горизонтально-ковочных машинах
 17. Ротационные способы изготовления поковок
 18. Штамповка жидкого металла
 19. Холодная штамповка
 20. Объемная холодная штамповка
 21. Листовая штамповка
 22. Сварочное производство. Сварка плавлением
 23. Дуговая сварка
 24. Плазменная сварка
 25. Электрошлаковая сварка.
 26. Лучевые способы сварки
 27. Газовая сварка
 28. Контактная сварка
 29. Сварка трением
 30. Сварка взрывом
 31. Тип сварного соединения
 32. Специальные термические процессы в сварочном производстве
 33. Напыление
 34. Общая характеристика размерной обработки
 35. Режимы резания, шероховатость поверхности
 36. Точение
 37. Сверление
 38. Протягивание
 39. Фрезерование
 40. Шлифование
 41. Поверхностей деталей машин
 42. Хонингование
 43. Суперфиниширование
 44. Полирование
 45. Абразивно – жидкостная отделка

Конспекты лекций По дисциплине Организация и технология обслуживания в барах для специальности 260501 Технология продуктов общественного питания
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ... ВОРОНЕЖСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ... Факультет среднего профессионального образования...

 1. Торговое помещение бара.
 2. Минимальный ассортимент напитков бара
 3. Американские меры жидкостей
 4. Соотношения различных единиц измерения жидкостей
 5. Барная посуда
 6. Смешанные напитки
 7. Текила и Мексаль.
 8. Испания
 9. Страны СНГ
 10. Марк и граппа
 11. Можжевеловый напиток
 12. Употребление
 13. Наиболее известные марки джина
 14. Как хранить вино
 15. Первичное виноделие
 16. Вторичное виноделие
 17. Техника безопасности на рабочем месте бармена.
 18. Техника безопасности и меры пожарной безопасности на рабочем месте бармена
 19. Отличительные особенности приготовления некоторых групп напитков.
 20. Отличительные особенности приготовления некоторых групп напитков.
 21. Безалкогольные напитки
 22. Коктейли с мороженым
 23. Крюшоны
 24. Коблеры безалкогольные
 25. Приготовление безалкогольных смешанных напитков.
 26. Эг-ноги, флипы, физы, дейзи, слинги.
 27. Абрикосовый эг-ног
 28. Длинные смешанные напитки. Характеристика напитков группы хайбол, Коллинз, кулер.
 29. Средние смешанные напитки. Характеристика джулеппов, сангари, фиксов, коблеров.
 30. Горячие смешанные напитки
 31. Приготовление пуншей, крюшонов, глинтвейнов, сбитней, медовых напитков.
 32. Приготовление коктейлей аперитивов на основе джина, виски, водки, рома, ароматизированных вин.
 33. Поцелуй ангела
 34. ТЕМА 14. Приготовление экзотических и эксклюзивных коктейлей.
 35. ТЕМА 15. Организация обслуживания в барах.

Предметом дисциплины Товароведение продовольственных товаров является изучение важнейших характеристик пищевых продуктов и продовольственного сырья
Расширение ассортимента отечественных и импортируемых товаров развитие розничной и оптовой торговли привели к значительному увеличению объемов... Возникла необходимость актуализации информации в области системы классификации... С учетом необходимости повышения уровня квалификации выпускаемых специалистов возникла потребность в рассмотрении...

 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
 2. Гигиенические требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов
 3. КАЧЕСТВА. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ
 4. ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ ПО СОХРАНЯЕМОСТИ
 5. ПРОЦЕССЫ, ПРОИСХОДЯЩИЕ ПРИ ХРАНЕНИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
 6. ПОТЕРИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
 7. МЕТОДЫ КОНСЕРВИРОВАНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
 8. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ И МАРКИРОВКЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
 9. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНОЛЕПТИКЕ
 10. Природа и факторы визуальных ощущений
 11. Обонятельные и вкусовые ощущения
 12. Влияние некоторых факторов на вкусовые и обонятельные ощущения
 13. Осязательные и другие сенсорные ощущения
 14. Методы потребительской оценки
 15. Аналитические методы органолептического анализа
 16. Тестирование дегустаторов
 17. Требования, предъявляемые к помещению и оснащению для проведения органолептического анализа
 18. Формирование качества муки в процессе производства.
 19. МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
 20. КРАХМАЛ И КРАХМАЛОПРОДУКТЫ
 21. САХАР И САХАРОЗАМЕНИТЕЛИ
 22. КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
 23. Сахаристые кондитерские изделия
 24. Мучные кондитерские изделия
 25. Ассортимент вафель по виду начинки
 26. ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ МАРКИРОВКА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
 27. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ПЛОДОВ И ОВОЩЕЙ В ПИТАНИИ
 28. ОСОБЕННОСТИ ПЛОДОВ И ОВОЩЕЙ КАК ОБЪЕКТА ТОВАРОДВИЖЕНИЯ
 29. ПОТЕРИ ПЛОДОВ И ОВОЩЕЙ НА ЭТАПАХ ТОВАРОДВИЖЕНИЯ
 30. ЭКСПЕРТИЗА СВЕЖЕЙ ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ
 31. ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ ПЛОДОВ И ОВОЩЕЙ
 32. ХАРАКТЕРИСТИКА СПОСОБОВ КОНСЕРВИРОВАНИЯ ПЛОДОВ И ОВОЩЕЙ
 33. ПЛОДООВОЩНЫЕ КОНСЕРВЫ
 34. Овощные консервы
 35. Плодово-ягодные консервы
 36. Концентрированные фруктовые консервы
 37. Плодоовощные соки, нектары и сокосодержащие напитки
 38. Способы сушки
 39. Овощи сушеные
 40. Фрукты и ягоды сушеные
 41. Хранение сушеной плодоовощной продукции
 42. БЫСТРОЗАМОРОЖЕННАЯ ПЛОДООВОЩНАЯ ПРОДУКЦИЯ
 43. КОНСЕРВИРОВАНИЕ ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ АНТИСЕПТИКАМИ
 44. Спирт этиловый
 45. Ликероводочные изделия
 46. Национальные крепкие алкогольные напитки
 47. Виски, ром, текила
 48. Коньяк, бренди
 49. Виноградные вина
 50. Некоторые натуральные вина
 51. Плодовые вина
 52. СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ: ПИВО
 53. БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
 54. Сиропы, плодово-ягодные экстракты, концентраты жидкие и порошкообразные
 55. Напитки, готовые к употреблению
 56. Вода питьевая и природные минеральные воды
 57. ЧАЙ И ЧАЙНЫЕ НАПИТКИ
 58. КОФЕ И КОФЕЙНЫЕ НАПИТКИ
 59. ПРЯНОСТИ, ПРИПРАВЫ И ПИЩЕВЫЕ ВКУСОАРОМАТИЧЕСКИЕ ДОБАВКИ
 60. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ ЖИРОВ
 61. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И СВОЙСТВА ЖИРОВ
 62. РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА
 63. Факторы, формирующие качество растительных масел
 64. Экспертиза качества растительных масел
 65. Условия и сроки хранения
 66. МАРГАРИН
 67. Факторы, формирующие качество
 68. Экспертиза качества
 69. Условия и сроки хранения
 70. Гарантийные сроки хранения маргариновой продукции
 71. КУЛИНАРНЫЕ, КОНДИТЕРСКИЕ И ХЛЕБОПЕКАРНЫЕ ЖИРЫ
 72. Факторы, формирующие качество
 73. Экспертиза качества
 74. Условия и сроки хранения
 75. МАЙОНЕЗ
 76. Факторы, формирующие качество
 77. Экспертиза качества майонеза
 78. Расфасовка, маркировка и хранение майонеза

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
высшего профессионального образования... ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ... Министерства здравоохранения Российской Федерации...

 1. Омолоева, Т.С.
 2. Термины, определения, сокращения
 3. Цель практики
 4. Задачи практики
 5. Профессиональные компетенции, формируемые в результате прохождения производственной практики
 6. Организация практики
 7. Характеристика основных баз практики
 8. Порядок проведения практики
 9. Обязанности студента на практике
 10. Перечень практических навыков
 11. По производственная практика поликлиническая.
 12. Студентов 5 курса педиатрического факультета
 13. Рекомендуемые темы лекций и бесед
 14. Рекомендуемые темы УИРС
 15. Время и место проведения зачета
 16. Зачет по производственной практике
 17. Бально - рейтиноговая оценка производственной практики
 18. Рекомендуемые темы лекций и бесед
 19. Задача№1
 20. Задача№2
 21. Задача№3
 22. Задача№6
 23. Задача№7
 24. Задача№8
 25. Задача№9
 26. Задача№10
 27. Задача№11
 28. Задача№12
 29. Задача№13
 30. Задача№14
 31. Ответ на Задачу №1
 32. Ответ на Задачу №2
 33. Ответ на Задачу №3
 34. Ответ на Задачу №4
 35. Ответ на Задачу №5
 36. Ответ на Задачу №6
 37. Ответ на Задачу №7
 38. Ответ на Задачу №8
 39. Ответ на Задачу №9
 40. Ответ на Задачу №10
 41. Ответ на Задачу №11
 42. Ответ на Задачу №12
 43. Ответ на Задачу №13
 44. Ответ на Задачу №14
 45. Ответ на Задачу №15
 46. Перечень тестовых заданий с эталонами ответов
 47. Эталоны ответов на тестовый контроль
 48. Информационное обеспечение
 49. ПОРЯДКИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И СТАНДАРТЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
 50. Cтандарты первичной медико-санитарной помощи
 51. Стандарты специализированной медицинской помощи
 52. Стандарты скорой медицинской помощи
 53. ОКАЗАНИЯ ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
 54. ВРАЧА-ПЕДИАТРА УЧАСТКОВОГО
 55. ПРАВИЛА
 56. С ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
 57. ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
 58. ДЕТСКОГО КАБИНЕТА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
 59. ОСНАЩЕНИЯ ДЕТСКОГО КАБИНЕТА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
 60. Общие положения
 61. Основные задачи станции СМП
 62. Основные функции станции СМП
 63. Организация работы станции СМП
 64. Общие положения
 65. Основные задачи и функции
 66. Обязанности
 67. Лекарственные средства
 68. Изделия медицинского назначения
 69. Отказ от транспортировки для госпитализации в стационар.
 70. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 71. В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
 72. ОТДЕЛЕНИЯ (КАБИНЕТА) НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
 73. НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
 74. Инструменты и предметы ухода
 75. Медицинских работников
 76. Численность детского населения по годам рождения
 77. Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
 78. Питание детей в течении первого года жизни
 79. Состояние здоровья и результаты лечения прикрепленного контингента з 200_год.
 80. Инструкция по заполнению учетной формы № 030/У – ПЕД
 81. ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ЛЕГКОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ
 82. Алгоритм первичного осмотра больного ребенка на дому
 83. При осмотре реконвалесцента острого заболевания в поликлинике
 84. Алгоритм записи врача на профилактическом приеме

МДК 06.01. Раздел 2 Организация производства
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего... САНКТ ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТОРГОВО ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ...

 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
 2. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВЫХ РАБОТ
 3. Цель выполнения курсовой работы.
 4. Выбор темы и руководство курсовой работой.
 5. Последовательность выполнения курсовой работы.
 6. Требования к содержанию курсовой работы.
 7. Структура работы.
 8. Требования к оформлению курсовой работы.
 9. Образец оформления формулы.
 10. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ.
 11. КУРСОВОЙ РАБОТЫ.
 12. Обоснуйте выбор темы.
 13. ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ.
 14. Заводской и студенческой столовой.
 15. Управление предприятием общественного питания.
 16. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ.
 17. Методические указания к заданию №2
 18. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ.
 19. Расчет количества потребителей.
 20. Определение количества блюд и напитков, подлежащих изготовлению.
 21. Разбивка по ассортименту в соответствии с коэффициентами потребления.
 22. Разбивка блюд по ассортименту для студенческой столовой.
 23. Для студенческой столовой.
 24. Составление плана-меню.
 25. Расчет потребности в сырье.
 26. Расчет потребности в продуктах (сырьевая ведомость)
 27. Исследуемого цеха.
 28. На ноябрь 2014 г.
 29. Подбор технологического оборудования.
 30. Подбор посуды, инвентаря, инструментов, средств малой механизации.
 31. Организация работы цеха. Организация труда.
 32. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
 33. Коэффициенты потребления блюд.
 34. На одного человека.
 35. Нормы времени на приготовление блюд.
 36. Курсовая работа
 37. I. Нормативные документы.
 38. Технологические документы.

ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
Московский Авиационный Институт... государственный технический университет... Комаров Ю Ю...

 1. ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
 2. Технологичность конструкции самолета
 3. Понятие качества.
 4. Требования к точности обводов агрегатов и их взаимному
 5. Теория и практика разработки автоматизированных систем
 6. Становление и развитие технологии производства летательных аппаратов от ремесленного искусства (XVIII в.) до науки (XX в.)
 7. Структура предприятий и производственный процесс.
 8. Основные составляющие части ЛА.
 9. Виды производства
 10. Технологический процесс - основа производства.
 11. Понятие о технологическом процессе и его составляющих.
 12. Структура технологического процесса.
 13. Понятие технологичности конструкции
 14. Технологичность - основа повышения эффективности целевой отдачи авиационной техники
 15. Технологичность наружных обводов и членение планера.
 16. Качественная оценка технологичности
 17. Факторы, определяющие требования к деталям различного производств
 18. Количественная оценка технологичности.
 19. Производства.
 20. Особенности качества, применительно к авиационному производству.
 21. Методы достижения качества.
 22. Обеспечение качества ЛА.
 23. Изготовления и сборки изделий.
 24. Методы увязки размеров.
 25. Точности
 26. Реализация плазово-шаблонного метода.
 27. Основные шаблоны и конструкторские плазы.
 28. Краткая характеристика некоторых производственных шаблонов
 29. Структура себестоимости изделия. Технологическая себестоимость.
 30. Методы сокращения основного и вспомогательного времени изготовления изделия.
 31. Производственных систем.
 32. Процессы изготовления деталей ЛА.
 33. Материалы для планера самолетов и вертолетов.
 34. Характерные полуфабрикаты и заготовки в производстве.
 35. Заготовительно-обработочный процесс.
 36. Механические процессы.
 37. Процессы холодного деформирования.
 38. Обтяжка.
 39. Вытяжка.
 40. Гибка профилированным инструментом. Универсальная матрица.
 41. Аппаратов.
 42. Технологическая характеристика процессов сборки.
 43. Взаимному положению.
 44. Схемы сборочных процессов
 45. Взаимосвязь конструкции и технологии.
 46. Пути повышения эффективности сборочных процессов.
 47. Методы сборки и сборочные базы.
 48. Бесплазовая увязка размеров в агрегатно-сборочном прозводстве)
 49. Сущность метода бесплазовой увязки размеров.
 50. Сборки.
 51. Виды и технологические характеристики соединений.
 52. Выполнения соединения.
 53. Силовые схемы соединений.
 54. Показатели качества соединений.
 55. Технологические методы соединения болтовых высокоресурсных соединений.
 56. Технология выполнения высокоресурсных клеевых и клеесварных соединений.
 57. Изготовление конструкций с сотовым заполнителем.
 58. Изготовление сотового заполнителя.
 59. Контроль качества сотовых агрегатов.
 60. Изготовление узлов с заполнителем в виде пенопласта.
 61. Конструкционные и функциональные наноматериалы.
 62. Нанотехнологии и наноматериалы.
 63. Теория и практика разработки автоматизированных систем технологической обработки.
 64. САПР-ТП.
 65. Организационное обеспечение САПР.
 66. Разработка САПР-ТП на базе идей типизации.
 67. Стратегия, концепция, принципы CALS.
 68. Этапы жизненного цикла изделий и развитие CALS.
 69. Причины появления и принципы CALS.
 70. Подготовки производства в авиастроении.
 71. Основные принципы.
 72. Реализация процессов в системе PDM.
 73. Основные характеристики
 74. Задачи оптимального проектирования в САПР технологического назначения.
 75. Математические модели оптимального проектирования.
 76. Метод множителей Лагранжа.
 77. Линейное программирование.
 78. Затраты времени на обработку одного изделия для каждого из типов оборудования.
 79. Метод ветвей и границ.
 80. Решение-цикл
 81. Производства.
 82. Математическая модель сборки и ее свойства.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Государственное образовательное учреждение... высшего профессионального образования Санкт Петербургский государственный...

 1. Санкт-Петербург
 2. Организация производства как система научных знаний и область практической деятельности.
 3. Закономерности организации производства на предприятии
 4. Основные, дополняющие, дублирующие, контрольные и корректирующие связи
 5. Непрерывные и дискретные связи
 6. Соединения
 7. Системный подход.
 8. Составные части системы
 9. Предприятие как система
 10. Понятие и виды производственных процессов
 11. Разновидности производственных процессов
 12. ПРИЗНАК ВИД ПРОЦЕССА
 13. Пространственная организация производственных процессов
 14. Организация производственных процессов во времени
 15. Формы организации производственных процессов
 16. Показатели форм организации производства
 17. Виды структур и их характеристика
 18. Концептуальная модель организации производства на предприятии
 19. Работы по их реализации
 20. И рационализацией
 21. Требования к организационному проекту
 22. Структура управления гостиничного предприятия.
 23. Структура управления
 24. Крупной гостиницей
 25. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 26. ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
 27. Тема 2.3. Организация деятельности туристских фирм

ЛЕКЦИЯ 1. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ РИСК
Классификация источников и уровней риска смерти человека... Современное состояние риска смерти человека представлено в табл... Таблица...

 1. Понятие риска
 2. Приемлемый риск как уровень безопасности производства
 3. Количественные показатели производственного риска
 4. КОНЦЕПЦИИ И МЕТОДЫ АНАЛИЗА РИСКА
 5. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АППАРАТ АНАЛИЗА РИСКА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ
 6. Математическое моделирование в управлении производственным риском
 7. Моделирование риска несчастных случаев
 8. УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА НА ПРОИЗВОДСТВЕ
 9. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА
 10. ИНФОРМАЦИЯ В УПРАВЛЕНИИ ОХРАНОЙ ТРУДА
 11. Риски в инвестиционном проекте
 12. Управление риском и безопасностью городской среды
 13. Общие положения
 14. Основы надежности и ремонтируемости объектов строительства
 15. Экологическая безопасность в районах строительства
 16. Скотомогильники и мусорные свалки
 17. Трубопроводные системы газа, нефти и нефтепродуктов
 18. Условия безопасности при разработке объемно-планировочных и конструктивных решений строительного объекта
 19. Оценка ущерба и потерь в проектном решении
 20. Инженерные мероприятия для повышения уровня надежности
 21. Качество строительства в обеспечении надежности и безопасности
 22. Условия эксплуатации и безопасность строительного объекта
 23. Прогнозирование аварийных ситуаций
 24. Оценка риска в условиях прогноза ЧС
 25. Определение ожидаемого ущерба и дестабилизирующих факторов
 26. Разработка мероприятий по повышению надежности строительных объектов и жизнедеятельности населения

Предмет общей экономической теории стр. 6 Что такое производство, производственные силы и производственные отношения
Что такое производство производственные силы и производственные отношения... Что такое способ производства... Что изучает общая экономическая теория...

 1. Что изучает общая экономическая теория?
 2. В чем состоит многообразие процесса разложения первобытнообщинного строя ?
 3. В чем состоит суть феодализма? Почему этот строй предшествует развитию рыночного хозяйства ?
 4. Какова роль дорыночных экономических структур в дальнейшем роде исторического процесса?
 5. Чем отличается товарное хозяйство от натурального?
 6. В чем единство и отличие простого товарного производства и капиталистического?
 7. Что такое товар и каковы его свойства?
 8. В чем заключается двойственный характер воплощенного в товаре труда?
 9. Что следует понимать под формой стоимости и каков исторический процесс ее развития?
 10. Что такое деньги и какие функции они выполняют?
 11. Что следует понимать под товарным фетишизмом?
 12. Чем отличается простое товарное обращение от обмена в условиях капитализма?
 13. В чем заключается противоречие всеобщей формулы капитала и каким образом оно разрешается?
 14. В чем заключается сущность капитала?
 15. Из каких составных частей состоит капитал и какова их роль в процессе создания прибавочной стоимости?
 16. V необходимый труд
 17. Производительных сил?
 18. Что следует понимать под формальным и реальным подчинением труда капиталу?
 19. Заработная плата.
 20. Основные формы заработной платы.
 21. Каковы современные системы заработной платы?
 22. Какие факторы влияют на величину реальной заработной платы?
 23. Что следует понимать под воспроизводством?
 24. Каковы закономерности простого капиталистического воспроизводства?
 25. В чем отличие расширенного воспроизводство от простого?
 26. Что следует понимать под накоплением капитала и какие факторы определяют размер накопления?
 27. Занятости?
 28. Занятости?
 29. Из каких составных частей складывается время оборота капитала?
 30. Как определить годовую норму и массу прибавочной стоимости?
 31. Какое влияние оказывает ускорение оборота переменного капитала на годовую норму и массу прибавочной стоимости?
 32. Что понимается под общественным капиталом?
 33. Что является коренной проблемой воспроизводства общественного капитала?
 34. Структура?
 35. Что такое капиталистические издержки производства товара и чем они отличаются от его стоимости?
 36. Что такое внутриотраслевая конкуренция и каковы ее результаты?
 37. Что такое межотраслевая конкуренция и каковы ее результаты?
 38. Д) Повышение нормы прибыли.
 39. Что такое средняя норма прибыли и что такое средняя прибыль?
 40. В чем сущность торгового капитала?
 41. Что такое акция, курс акций, фиктивный капитал?
 42. Что такое земельная рента? Какие существуют виды ренты??
 43. Что такое цена земли и чем объясняется ее рост по мере развития капитализма?
 44. В чем состоит сущность национального дохода и какова его структура?
 45. Каким образом осуществляется распределение, перераспределение и использование национального дохода ?
 46. Какие структурные изменения происходят в экономике на каждой фазе капиталистического цикла?
 47. Кризисов?
 48. В чем заключается сущность государственно-монополистического капитализма?
 49. Какие условия способствуют развитию международных форм ГМК?

Курсовая работа Тема: Методы учёта затрат на производство
Российской Федерации Белгородский государственный университет... имени В Г Шухова... Кафедра экономики и организации производства...

 1. Традиционные методы.
 2. Попроцессный метод .
 3. Попередельный метод.
 4. Позаказный метод .
 5. Стандарт-кост.
 6. Директ-костинг

При цеховом делении вопросами охраны труда занимаются также начальники цехов, а где нет цехов — заведующий производством
Охрана труда это комплекс мероприятий по технике безопасности производственной санитарии и гигиене противопожарной технике Осуществление этих... Здоровье и безопасные условия труда обеспечиваются Кодексом законов о труде... Руководство работой по охране труда технике безопасности и производственной санитарии возлагается на руководителя...

 1. Основные принципы обеспечения безопасности труда
 2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

Креветки и авокадо – товары-комплименты, так как многие блюда предполагают использование этих продуктов вместе
Креветки и авокадо товары комплименты так как многие блюда предполагают использование этих продуктов вместе Цена на товар комплимент является... На території України за оцінками економістів у р близько населення проживало за межею бідності Чи...

 1. По слуцкому (Цена X повышается)
 2. В) зачеп фиксированные цены

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Омский государственный технический университет... В В Бирюкова Н В Шевченко...

 1. Д.М. Агиенко – доц. техн. наук, Омский институт
 2. Размораживание (дефростация) мяса
 3. Крупнокусковые полуфабрикаты
 4. Порционные полуфабрикаты
 5. Обработка субпродуктов и костей
 6. Приготовление полуфабрикатов
 7. Белки молока
 8. Белки яиц
 9. Белки зернобобовых и мучных продуктов
 10. Изменение жира при жаренье продуктов
 11. Изменение сахаров
 12. Изменение крахмала
 13. Изменение естественных пигментов
 14. Отварные овощи
 15. Мясо, тушенное крупными кусками
 16. Мясо и субпродукты, тушенные порционными и более мелкими кусками
 17. Блюда из рубленого мяса
 18. Требования к качеству
 19. Бордюры из овощей
 20. Желе мясное
 21. Подача мясной гастрономии
 22. Закуски из яиц
 23. Требования к качеству и хранению
 24. Сладкие соусы
 25. Натуральные плоды и ягоды
 26. Желированные блюда
 27. Горячие сладкие блюда

Задачи автоматизации производственных процессов
Автоматическое управление По способу формирования управляющего воздействия автоматические устройства... Классификация САУ непрерывные и дискретные прямого и непрямого...

 1. Задачи автоматизации производственных процессов.
 2. Системы автоматической сигнализации
 3. Системы автоматического контроля
 4. Системы автоматической защиты.
 5. Системы автоматического пуска и останова объекта управления.
 6. Системы автоматического регулирования объектов управления.
 7. Управление и его виды. Структура ручного управления объектом.
 8. Ручное управление
 9. Автоматическое управление.
 10. Структура устройства автоматического управления, работающего по принципу компенсации отклонения результата управления.
 11. Структура устройства автоматического управления, работающего по принципу компенсации внешнего возмущения на объект управления.
 12. Структура автоматизированного управления объектом.
 13. Разомкнутые САУ
 14. Следящие системы
 15. Системы регулирования по отклонению.
 16. Системы регулирования по возмущению.
 17. Характеристика дискретного автомата.
 18. Разновидности таблиц состояний дискретных автоматов.
 19. Построение графа переходов дискретного состояния автомата.
 20. Граф-схемы алгоритмов
 21. Логические схемы алгоритмов.
 22. Синтез системы автоматического управления водоотливом.
 23. Структура микропроцессорных систем
 24. Принцип работы микропроцессора при обработке команд
 25. Принцип работы микропроцессора при обработке цифровых сигналов
 26. Программируемый параллельный интерфейс. Назначение для САУ, структура, режимы работы.
 27. Программируемый таймер. Назначение для САУ, структура, режимы работы.
 28. Программируемый последовательный интерфейс. Назначение для САУ, его структура, структура кадра формата передачи данных по линии связи.
 29. Микроконтроллеры и принципы их объединения в распределенные сети управления объектами.
 30. Протоколы обмена информацией в распределенных сетях управления, их виды (Физические протоколы RS-232, RS-485).
 31. Задачи автоматизации выемочных работ
 32. Требования к системам автоматизации выемочных работ
 33. Структура и принцип работы регулятора САДУ-2.
 34. Импульсный пропорциональный регулятор ИПИР-3М. Структура, работа.
 35. Требования к системам автоматизации передвижки призабойной крепи. Способы и принципы их автоматической поддержки.
 36. Способы автоматической передвижки призабойной крепи
 37. Способ групповой передвижки секций
 38. Требования к системам автоматизации проходческих комбайнов
 39. Автоматизация управления траекторией движения рабочего органа проходческого комбайна.
 40. Автоматическое вождение проходческого комбайна в заданном направлении по лазерному лучу.
 41. Автоматическое вождение проходческого комбайна в заданном направлении по гирокомпасу.
 42. Принцип автоматизации машин для обуривания забоя. Требования к системам автоматизации буровых машин.
 43. Требования к системам автоматизации буровых машин
 44. Принцип автоматизации установки буровых машин для обуривания забоя. Алгоритм управления роботом-манипулятором.
 45. Требования к системам автоматизации шахтных конвейерных линий.
 46. Требования к системам автоматизации конвейерного транспорта.
 47. Принципы автоматизации пуска конвейерных линий.
 48. Требования к системам автоматизации электровозной откатки.
 49. Требования к системам автоматической блокировки и световой сигнализации рельсового транспорта
 50. Аппаратура НЕРПА. Назначение, структура, принцип работы.
 51. Требования к системам автоматизации шахтных подъемных установок.
 52. Требования к системам автоматизации шахтного подъема.
 53. Принцип автоматического контроля скорости подъемного сосуда шахтных подъемных установок с помощью ЭОС-2.
 54. Требования к системам автоматизации шахтных водоотливных устан.
 55. Требования к системам автоматизации шахтного водоотлива
 56. Требования к системам автоматизации проветривания шахты
 57. Особенности технологического процесса при добыче нефти
 58. Принцип автоматизации группового контроля дебита нефтяных или газовых скважин
 59. Принцип автоматизации первичной сепарации нефти
 60. Принцип автоматизации ДНС.

Издержки производства
В нашем примере экономическая прибыль составляет тыс дол тыс дол тыс дол Экономическая прибыль не входит в состав издержек так... Рис отражает соотношения различных видов издержек и прибыли Впишите в... Средние постоянные издержки Совокупные постоянные издержки Совокупный продукт...

 1. Издержки производства
 2. Экономические издержки
 3. Явные и скрытые издержки
 4. Нормальная прибыль как элемент издержек
 5. Экономическая, или чистая, прибыль
 6. Краткосрочный и долгосрочный периоды
 7. Краткое повторение 22-1
 8. Издержки производства в краткосрочном периоде
 9. Закон убывающей отдачи
 10. Постоянные, переменные и общие издержки
 11. Удельные, или средние, издержки
 12. Смещение кривых издержек
 13. Краткое повторение 22-2
 14. Издержки производства в долгосрочном периоде
 15. Размер фирмы и издержки
 16. Кривая долгосрочных издержек
 17. Положительный и отрицательный эффекты масштаба
 18. Минимальный эффективный размер фирмы и структура отрасли
 19. Краткое повторение 22-3
 20. Положительный эффект масштаба и концентрация в отрасли

ЦВЕТОК КАК ОСОБЫЙ РЕПРОДУКТИВНЫЙ ОРГАН
Развитие высших растений мохообразные плаунообразные хвощеобразные папоротникообразные голосеменные и покрытосеменные представляют собой... Особенности развития вегетативной сферы развитие и строение вегетативных... Благодаря вегетативным органам которые выполняют функции почвенного и воздушного питания транспирации газообмена...

 1. РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЦВЕТКЕ
 2. ГИПОТЕЗЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЦВЕТКА
 3. ОБЩИЙ ПЛАН СТРОЕНИЯ ЦВЕТКА
 4. ФОРМУЛЫ И ДИАГРАММЫ ЦВЕТКА
 5. РАЗВИТИЕ ЦВЕТКА В ОНТОГЕНЕЗЕ
 6. РАЗВИТИЕ ТЫЧИНКИ В ОНТОГЕНЕЗЕ. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕССОВ, ПРОИСХОДЯЩИХ В ПЫЛЬНИКЕ
 7. А. Строение микроспороцитов. Микроспорогенез
 8. Б Образование мужского гаметофита (пыльцы). Морфологические и физиолого-биохимические особенности пыльцы
 9. ФОРМИРОВАНИЕ ПЕСТИКА В ОНТОГЕНЕЗЕ. РАЗВИТИЕ И СТРОЕНИЕ СЕМЯПОЧКИ. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕССОВ, ПРОИСХОДЯЩИХ В СЕМЯПОЧКЕ
 10. Процесс мегаспорогенеза
 11. Строение типичного зародышевого мешка
 12. Образование и рост пыльцевых трубок
 13. Б. Процесс двойного оплодотворения покрытосеменных
 14. В. Начальные этапы формирования зародыша и эндосперма
 15. РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦВЕТКОВ НА РАСТЕНИИ
 16. РАЗВИТИЕ И СТРОЕНИЕ СЕМЕНИ
 17. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЛОДОВ И СЕМЯН
 18. ПРОРАСТАНИЕ СЕМЯН. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОРОСТКА

Тема 1. Предмет экономической теории. Границы производственных возможностей общества
Изучение экономической теории является важнейшим элементом в системе экономического образования современных специалистов Главной задачей курса... Экономическая теория не является прикладной наукой и не дает готовых... Изучение экономической теории в системе с другими общественными науками имеет не только теоретическое но и...

 1. Предмет экономической теории
 2. Границы производственных возможностей. Проблема выбора. Альтернативная стоимость. Закон возрастания альтернативных (вмененных) затрат
 3. График производственных возможностей
 4. Закон спроса. Неценовые факторы спроса
 5. Закон предложения. Неценовые факторы предложения
 6. Рыночное равновесие. Устойчивость равновесия. Изменение рыночного равновесия
 7. Эластичность спроса и предложения
 8. Эластичность спроса по доходу
 9. Перекрестная эластичность
 10. Эластичность предложения
 11. Тема 3. Основы теории потребительского поведения
 12. Количественная (кардиналистская) теория потребительского поведения
 13. Порядковая теория предпочтений (ординалистская теория)
 14. Карта кривых безразличия и бюджетная линия
 15. Общая характеристика издержек. Бухгалтерские и экономические издержки
 16. Краткосрочный и долгосрочный период в деятельности фирмы
 17. Виды издержек и их изменение в краткосрочном периоде
 18. Издержки производства в долгосрочном периоде
 19. На основе краткосрочных издержек
 20. Q TC FC VC MC AC AFC AVC
 21. Q TC FC VC MC AC AFC AVC
 22. Типы рыночных структур
 23. На рынке совершенной конкуренции
 24. Правило максимизации прибыли (правило оптимального объема производства)
 25. Определение прибылей и убытков по методу сопоставления валовых показателей
 26. Определение прибылей и убытков по методу сопоставления средних и предельных показателей
 27. Равновесие конкурентной фирмы в долгосрочном периоде
 28. Чистая конкуренция и эффективность
 29. Изменение общего, среднего и предельного дохода в условиях монополии
 30. Определение прибыли по методу сопоставления валовых и средних показателей
 31. Регулирование монополии. Общественно-оптимальная цена и цена, обеспечивающая справедливую прибыль
 32. TCдол 4 7 9 11,2 14 17 21 30 42 58
 33. Тема 7. Производство и спрос на ресурсы
 34. Определение величины спроса на ресурс. Правило максимизации прибыли на рынке с одним переменным ресурсом
 35. Замещение ресурсов. Правило минимизации издержек и максимизации прибыли, в долгосрочном периоде
 36. Тема 8. Ценообразование на рынке ресурсов
 37. Определение заработной платы. Общий уровень заработной платы. Дифференциация ставок заработной платы
 38. Инвестиции в человеческий капитал
 39. Рынок капитала и процент
 40. Рынок земли и экономическая рента

Кадри підприємства та продуктивність праці
Кадри персонал підприємства... Продуктивність праці Шляхи підвищення продуктивності праці Кадри персонал підприємства Сукупність постійних працівників підприємства які отримали необхідну...

 1. Кадри (персонал) підприємства.
 2. Продуктивність праці.
 3. Шляхи підвищення продуктивності праці.
 4. Поняття і види заробітної плати.
 5. Функції та принципи оплати праці.
 6. Форми і системи заробітної плати.

Синхронный генератор является основным типом генератора переменного тока, применяемым в процессе производства электроэнергии рис.3.1
Синхронной электрической машиной называется машина переменного тока в которой частота вращения ротора n равна частоте вращения магнитного потока... Синхронный генератор является основным типом генератора переменного тока... Синхронные двигатели в отличие от асинхронных двигателей имеют строго постоянную частоту вращения не зависящую от...

 1. Устройство и принцип действия синхронной машины
 2. Магнитное поле обмотки возбуждения синхронной машины
 3. Магнитное поле и параметры обмотки якоря
 4. Продольная и поперечная реакции якоря
 5. Магнитные поля и ЭДС продольной и поперечной реакции якоря
 6. Векторные диаграммы напряжений синхронных генераторов
 7. Характеристики синхронного генератора
 8. Отношение короткого замыкания
 9. Диаграмма Потье
 10. Порядок построения диаграммы Потье
 11. Условия включения генератора на параллельную работу
 12. Изменение реактивной мощности. Режим синхронного компенсатора.
 13. Изменение активной мощности. Режим генератора и двигателя.
 14. Синхронизирующая мощность (синхронизирующий момент) и статическая перегружаемость синхронных машин
 15. Работа синхронной машины при постоянной активной мощности и переменном возбуждении
 16. Элементы теории переходных процессов синхронных машин
 17. Гашение магнитного поля
 18. Физическая картина явлений при внезапном трехфазном коротком замыкании синхронного генератора
 19. Синхронные двигатели
 20. Синхронный компенсатор
 21. Исследование характеристик трехфазного синхронного генератора
 22. Определение параметров трехфазного синхронного генератора
 23. Исследование синхронного реактивного двигателя
 24. Параллельная работа синхронного генератора с мощной сетью
 25. Устройство простейшей машины постоянного тока и принцип ее действия
 26. Якорные обмотки машин постоянного тока
 27. Петлевые обмотки
 28. Волновые обмотки.
 29. Магнитная цепь машины постоянного тока при холостом ходе
 30. Магнитное поле машины при нагрузке
 31. Коммутация
 32. Физическая сущность коммутации
 33. Способы улучшения коммутации
 34. ЭДС якоря
 35. Электромагнитный момент
 36. Характеристика холостого хода
 37. Внешняя характеристика
 38. Регулировочная характеристика
 39. Нагрузочная характеристика
 40. Характеристика короткого замыкания
 41. Параллельная работа генераторов постоянного тока
 42. Двигатели постоянного тока
 43. Пуск двигателей постоянного тока
 44. Регулирование частоты вращения и устойчивость работы двигателя
 45. Рабочие характеристики двигателей постоянного тока
 46. Торможение двигателей постоянного тока
 47. Исследования генератора постоянного тока независимого возбуждения
 48. Исследование генератора постоянного тока параллельного возбуждения
 49. Исследование двигателя постоянного тока параллельного возбуждения
 50. Исследование двигателя постоянного тока последовательного возбуждения

Строительство отрасль материального производства
Строительство отрасль материального производства... Определение организации как субъект предпринимательской деятельности и как... Выделяют следующие принципы управления предприятием...

 1. Определение организации, как субъект предпринимательской деятельности и как вид деятельности
 2. Организационные формы процесса строительного производства
 3. Организационно-правовые формы организации (предприятия) и основы предпринимательств
 4. По принадлежности капитала.
 5. По организационно-правовым формам.
 6. Подготовительный этап создания предпринимательской фирмы
 7. Концептуальная идея
 8. Организационный этап создания предпринимательской фирмы.
 9. Банкротство предприятий
 10. Внешнее управление
 11. Конкурсное производство
 12. Мировое соглашение
 13. Ценные бумаги.
 14. Малые предприятия
 15. Основные формы объединений предприятия
 16. Менеджмент в строительстве
 17. Понятия внешней и внутренней среды
 18. Общие тенденции развития современного менеджмента
 19. Характеристика современного менеджера
 20. Планирование деятельности организации
 21. Бизнес-планирование
 22. Маркетинг в строительстве
 23. Формирование товарной политики и рыночной стратегии.
 24. Планирование ассортимента товаров и услуг
 25. Планирование производства
 26. Формирование ценовой политики и установление цен на товары
 27. Основные производственные фонды организации (предприятия) средства
 28. ФИЗИЧЕСКИЙ И МОРАЛЬНЫЙ ИЗНОС ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
 29. АМОРТИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
 30. ПОКАЗАТЕЛИ И ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
 31. Трудовые ресурсы. Производительность труда в строительстве
 32. Формы и системы оплаты труда в строительстве
 33. Инвестиционная деятельность и финансы организации
 34. Срок окупаемости инвестиционного проекта
 35. Анализ безубыточности
 36. Ценообразование в строительстве. Затраты и себестоимость строительной продукции
 37. Производственные (фирменные).
 38. Резервы снижения себестоимости строительно-монтажных работ
 39. Прибыль и рентабельность
 40. ПРИБЫЛЬ
 41. Рентабельность производства
 42. Основные показатели, характеризующие финансовое состояние предприятия, методика их расчета
 43. Договора подряда
 44. Организация и проведение подрядных торгов.
 45. Оценка квалификационно-технической части.

Производство и продукт труда
Учебное пособие Акулов Владимир Борисович...

 1. Производство и продукт труда
 2. Товар и стоимость
 3. Товарное производство и товарный обмен
 4. Возникновение и сущность денег
 5. Функции денег (1)
 6. Функции денег (2)
 7. Функции денег (3)
 8. Капитал и прибавочная стоимость
 9. Накопление капитала
 10. Кругооборот и оборот капитала
 11. Средняя прибыль и цена производства
 12. Образование средней прибыли и цены производства
 13. Промышленный капитал
 14. Торговый капитал и торговая прибыль
 15. Ссудный капитал и ссудный процент
 16. Фиктивный и реальный капиталы
 17. Капитал и сельское хозяйство
 18. Финансовый капитал и финансовая олигархия
 19. Вывоз капитала и образование международных монополий
 20. Общественный капитал и его воспроизводство
 21. Государство и экономика
 22. Мировое хозяйство и система мирохозяйственных институтов
 23. Исторический генезис экономической системы
 24. Тема 11. Общественный капитал и его воспроизводство
 25. На начало страницы
 26. На начало страницы
 27. На начало страницы
 28. На начало страницы
 29. На начало страницы
 30. На начало страницы
 31. На начало страницы
 32. На начало страницы
 33. На начало страницы
 34. На начало страницы
 35. На начало страницы
 36. На начало страницы

Технологии электрохимических производств
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение... высшего профессионального образования... Санкт Петербургский государственный технологический институт...

 1. Тема: Пленочные наноструктуры
 2. Пленочные наноструктуры.
 3. Физические вакуумные методы
 4. Химические вакуумные методы
 5. Химические вневакуумные методы

Основы делопроизводства и документооборота ЭКсз-11-13
Тема Предмет и задачи курса Основы делопроизводства... Обзорная лекция часа... Вопрос Требования ФГОС по документоведению и документационному...

 1. Основы делопроизводства и документооборота (ЭКсз-11-13)
 2. Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования
 3. Структура и требования к оформлению документов.
 4. Доступа.
 5. Законодательная основа корпоративного регулирования ДОУ
 6. Состав корпоративной нормативно-методической базы ДОУ
 7. Исполнители по созданию корпоративной нормативно-методической базы ДОУ
 8. Этапы создания корпоративной нормативно-методической базы ДОУ
 9. В области ДОУ (управления документами) и архивного дела
 10. Другие нормативные и методические документы в зависимости от потребностей и специфики компании.
 11. Постановления
 12. Приказы, указы
 13. Регламенты, правила, нормы времени
 14. Перечни
 15. Постановления
 16. Приказы
 17. Кодексы
 18. Постановления
 19. Положения
 20. Приказы, указы
 21. Распоряжения
 22. Перечни
 23. Вопрос 2 Совершенствование документационных процессов.
 24. Проектирование рациональной системы документооборота
 25. Автоматизация работы с документами
 26. Автоматизированные рабочие места
 27. Электронные офисные системы
 28. Система автоматизации делопроизводства, документооборота и управления деловыми процессами крупных организации на базе DOCS Open и Work Route.
 29. Система управления неструктурированной информацией предприятия на базе платформы Documentum.

Отчет По производственной практике
Областное государственное автономное образовательное учреждение... Среднего профессионального образования... Братский профессиональный техникум...

Лекция 4. Анализ производства и реализации продукции
Анализ производства и реализации продукции... Анализ динамики выполнения плана производства и реализации продукции... Анализ ассортимента и структуры продукции...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Производство

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14