рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Соответствующий теме материал
 • Похожее
 • По категориям
 • По работам

ghhjjkfj,jy

Раздел: Демография: Рефераты, Конспекты, Лекции, Курсовые, Дипломные, Учебники

Лекція № 1 ВСТУП. АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ. Лекція №2 СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ.
Спеціальність Географія... Курс... Викладач Безуглий В В...

 1. МОДУЛЬ 1.
 2. СТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНІ ОБЛАСТІ
 3. ЧИСЕЛЬНІСТЬ І ДЕМОГРАФІЧНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
 4. НАЦІОНАЛЬНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ
 5. РЕЛІГІЙНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ
 6. ГУСТОТА НАСЕЛЕННЯ. ФОРМИ РОЗСЕЛЕННЯ
 7. ТРУДОВІ РЕСУРСИ. БЕЗРОБІТТЯ
 8. Лекція № 3
 9. Лекція № 4
 10. ПАЛИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 11. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА
 12. Лекція № 5
 13. ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ
 14. Виробництво труб
 15. КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ
 16. ОСНОВНІ МЕТАЛУРГІЙНІ БАЗИ УКРАЇНИ
 17. Лекція № 6
 18. ВАЖКЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
 19. ЗАГАЛЬНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
 20. СУДНОБУДУВАННЯ
 21. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
 22. ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ і ПРИЛАДОБУДУВАННЯ
 23. АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ
 24. ЛІТАКОБУДУВАННЯ
 25. КОСМІЧНИЙ КОМПЛЕКС
 26. ВІЙСЬКОВО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС
 27. ВИРОБНИЦТВО ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ
 28. РАДІОЕЛЕКТРОННА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 29. Лекція № 7
 30. ГІРНИЧО-ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 31. ОСНОВНА ХІМІЯ
 32. ХІМІЯ ОРГАНІЧНОГО СИНТЕЗУ
 33. ПОЛІМЕРНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 34. ХІМІЯ ТОНКОГО ОРГАНІЧНОГО СИНТЕЗУ
 35. ФАРМАЦЕВТИЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 36. Лекція № 8
 37. БУДІВНИЦТВО
 38. Основні показники будівництва
 39. Виробництво цементу
 40. ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ
 41. ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬНОЇ ЦЕГЛИ
 42. ПРОМИСЛОВІСТЬ НЕРУДНИХ МАТЕРІАЛІВ
 43. ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬНОЇ КЕРАМІКИ
 44. Виробництво будівельної кераміки
 45. ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬНОГО ФАЯНСУ І ПОРЦЕЛЯНИ
 46. ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬНИХ СПОВІСТИ І ГІПСУ
 47. ВИРОБНИЦТВО СКЛА
 48. ЛЕКЦІЯ № 9
 49. АГРОКЛІМАТИЧНІ УМОВИ І РЕСУРСИ АПК
 50. ОСНОВНІ ГАЛУЗІ РОСЛИННИЦТВА
 51. Збір зерна
 52. Збір технічних культур
 53. ОСНОВНІ ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТВА
 54. ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 55. Виробництво молочної продукції
 56. ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 57. ЛЕКЦІЯ № 10
 58. Залізничний транспорт
 59. Трубопровідний транспорт
 60. Сутність, роль і місце у суспільному розвитку України
 61. Галузь побутового обслуговування
 62. Комплекс торгівлі і громадського харчування
 63. Проблеми і перспективи розвитку соціального комплексу України
 64. Сутність економічного району та об`эктивний характер його формування
 65. Мережа економічних районів України
 66. Вроінтеграційні приоритети України
 67. Країни СНД і Балтії
 68. Країни Європейського Союзу
 69. Країни Центральної Європи
 70. Країни Близького та Середнього Сходу
 71. Ндія, Китай
 72. В’єтнам, Індонезія та нові індустріальні країни Азії
 73. Нші країни

Хозяйственная жизнь страны и сословная структура населения
Хозяйственная жизнь страны и сословная структура населения Территория и население На протяжении... Глава вторая... ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА АЛЕКСАНДРА I Александр I Александр Павлович...

 1. От Авторов
 2. Территория и население
 3. Сельское хозяйство
 4. Промышленность
 5. Пути сообщений
 6. Торговля
 7. Сословия
 8. Александр I
 9. Реформы государственного управления и просвещения
 10. Крестьянский вопрос
 11. Реформаторские проекты Сперанского
 12. Николай I
 13. Характеристика политического курса
 14. Забота о дворянстве
 15. Крестьянский вопрос
 16. Кодификация законов
 17. Состояние финансов
 18. Политика в области образования и цензуры
 19. Антифранцузские коалиции
 20. Война 1812 года
 21. Заграничные походы
 22. Восточный вопрос
 23. Присоединение Кавказа
 24. Декабристы
 25. Второй половины 20-40-х годов
 26. Славянофильство и западничество
 27. Выступления народных масс
 28. Журналистика
 29. Книгоиздание
 30. Архитектура и скульптура
 31. Живопись
 32. Распространение просвещения и образования
 33. Источники
 34. Структура населения

Демографічні показники поряд і з показниками захворюваності, інвалідності є важливими критеріями оцінки рівня здоров’я населення
Економіки та організації охорони здоров я... Методична розробка для студентів IV курсу медичного ф ту... ТЕМА Показники здоров я населення Демографічна ситуація і демографічні показники Порядок обліку народжуваності...

 1. IV. Міждисциплінарна інтеграція
 2. V.ЗМІСТ ТЕМИ ЗАНЯТТЯ.
 3. VІ. План та організаційна структура заняття
 4. VІІ Матеріали методичного забезпечення заняття
 5. Д о д а т к о в а

Лекція 1 Тема: Стан харчування населення
Лекція... Тема Стан харчування населення Стан...

 1. Тема: Стан харчування населення
 2. Тема: Принципи створення м’ясних продуктів загального та лікувально-профілактичного призначення.
 3. Тема: Використання нетрадиційної сировини у складі м’ясних виробів з метою удосконалення рецептурного складу готової продукції.
 4. Тема: Використання нетрадиційної сировини у складі м’ясних виробів з метою удосконалення рецептурного складу готової продукції.
 5. Тема: Використання нетрадиційної сировини у складі м’ясних виробів з метою удосконалення рецептурного складу готової продукції.
 6. Тема: Використання нетрадиційної сировини у складі м’ясних виробів з метою удосконалення рецептурного складу готової продукції.
 7. Тема: Використання нетрадиційної сировини у складі м’ясних виробів з метою удосконалення рецептурного складу готової продукції.
 8. Тема: Використання нетрадиційної сировини у складі м’ясних виробів з метою удосконалення рецептурного складу готової продукції.
 9. Тема: Використання нетрадиційної сировини у складі м’ясних виробів з метою удосконалення рецептурного складу готової продукції.
 10. Характеристика пробіотичних мікроорганізмів і їх фізіологічний вплив на організм людини
 11. Характеристика пробіотичних мікроорганізмів і їх фізіологічний вплив на організм людини
 12. Тема: Принципи створення рибних продуктів загального та лікувально-профілактичного призначення.
 13. Тема: Використання нетрадиційної сировини у складі рибних виробів з метою удосконалення рецептурного складу готової продукції.
 14. Тема: Принципи створення хлібобулочних виробів функціонального та лікувально-профілактичного призначення.
 15. Тема: Принципи створення борошняних та кондитерських виробів функціонального та лікувально-профілактичного призначення.
 16. Тема: Технологія геродієтичного харчування.
 17. ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ

По дисциплине Демография КУРС ЛЕКЦИЙ
КУРС ЛЕКЦИЙ... по дисциплине Демография Тема Предмет метод и задачи... Тема Источники информации о населении и демографических процессах...

 1. Тема 1. Предмет, метод и задачи демографии
 2. Понятие переписи населения
 3. Основные принципы современной переписи населения
 4. Краткая история переписей населения в Мире
 5. Всероссийская перепись населения 2002 года
 6. Категории населения, учитываемые при переписях
 7. Регистры (списки, картотеки) населения
 8. Специальные выборочные обследования
 9. Численность и размещение населения
 10. Динамика численности населения
 11. Основные типы структур населения и их характеристики
 12. Состав населения по полу
 13. Длина интервала групп.
 14. Возрастной контингент.
 15. Возрастная аккумуляция
 16. Половозрастные пирамиды
 17. Демографическое старение населения
 18. Брачная и семейная структуры населения
 19. А. Городское и сельское население
 20. Б. Социальная структура населения
 21. В. Экономическая структура населения
 22. Г. Этническая структура населения
 23. Д. Качественный состав населения
 24. Понятие воспроизводства населения
 25. Рождаемость и плодовитость
 26. Система показателей рождаемости
 27. Коэффициенты рождаемости
 28. Шкала оценки рождаемости
 29. Суммарный коэффициент рождаемости
 30. Коэффициент детности
 31. Репродуктивное поведение
 32. Тенденции изменения рождаемости в России и других странах
 33. Брак и его формы
 34. Показатели брачности
 35. Разводимость
 36. Добрачные факторы, влияющие на стабильность брака
 37. Тенденции брачности и разводимости в России
 38. Тема 5. Демографическое изучение смертности и продолжительности жизни
 39. Система показателей смертности
 40. Индексный метод в анализе динамики общего коэффициента смертности
 41. Методы стандартизации коэффициентов смертности
 42. Метод демографических таблиц
 43. Построение и анализ таблиц смертности
 44. Тенденции изменения смертности в России и других странах
 45. Население и экономика
 46. Понятие, причины и виды миграции населения
 47. Показатели миграции
 48. Миграционная политика в современной России
 49. Результативные показатели воспроизводства
 50. Показатели замещения населения
 51. Длина поколения и истинный коэффициент естественного прироста
 52. Демографическая ситуация
 53. Демографическая политика
 54. Понятие, принципы и этапы демографического прогнозирования
 55. Краткая история демографического прогнозирования
 56. Метод экстраполяции по среднему абсолютному приросту
 57. Метод экстраполяции по среднему темпу роста
 58. Метод экстраполирования по экспоненте
 59. Метод передвижки возрастов (метод компонент)
 60. Методы, основанные на теории циклического этногенеза
 61. Гипотезы и сценарии демографического прогноза
 62. Прогнозы численности населения России и Мира

ДЕМОГРАФИЯ
Волгоградский филиал... Кафедра социологии управления... Составитель Н В Коваленко...

 1. Требования образовательного стандарта
 2. Цели и задачи учебной дисциплины
 3. Требования к уровню освоения дисциплины.
 4. Принадлежность дисциплины «Демография» к учебному циклу.
 5. ЛЕКЦИИ 1 СЕМЕСТР
 6. ТЕМА 2. МЕТОДЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
 7. Об итогах Всероссийской переписи населения 2010 г. // Вопросы статистики. – 2012. - № 2. – С. 3 – 9
 8. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3. ОСНОВНЫЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И МЕТОДЫ ИХ РАСЧЕТА (РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ) (2 ЧАСА).
 9. СЕМИНАР № 4 - 5. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СЕМЬИ (4 часа).
 10. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
 11. СЕМИНАР № 6. СОВРЕМЕННАЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ.
 12. СЕМИНАР № 7 - 8. ОСНОВНЫЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ВОСПРОИЗВОДСТВО НАСЕЛЕНИЯ (4 часа).
 13. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
 14. СЕМИНАР № 9. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МИГРАЦИИ.
 15. СЕМИНАР № 10. ПОСЛЕДСТВИЯ МИГРАЦИИ И ПРОБЛЕМЫ ЕЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ.
 16. СЕМИНАР № 11. РАССЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ И УРБАНИЗАЦИЯ – ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА.
 17. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
 18. СЕМИНАР № 12. НАСЕЛЕНИЕ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
 19. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
 20. СЕМИНАР № 13. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ
 21. СЕМИНАР № 14. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ И КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НАСЕЛЕНИЯ. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА В СССР И СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
 22. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
 23. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ.
 24. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО КУРСУ «ДЕМОГРАФИЯ» для БкС - 100
 25. СПИСОК ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО КУРСУ
 26. СПРАВОЧНИКИ ПО КУРСУ
 27. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса
 28. Пожелания к изучению отдельных тем курса
 29. Рекомендации по работе с литературой
 30. Рекомендации по подготовке к семинарским занятиям
 31. Работа с литературой и первоисточниками. Методические указания
 32. Письменные работы в вузе. Краткие методические указания
 33. Разъяснения по работе с тестовой системой курса
 34. Советы по подготовке к экзамену

Понятие, предмет, объект и методы демографии
Предмет науки наиболее значимые свойства стороны характеристики особенности объекта которые подлежат непосредственному изучению или познание... Предметом демографии является воспроизводство населения как процесс... Как самостоятельная наука демография изучает закономерности и социальную обусловленность рождаемости смертности...

 1. Понятие, предмет, объект и методы демографии
 2. Методы исследования в демографии
 3. Демография и другие науки
 4. Система демографических наук

НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ
ХОЗЯЙСТВО РОССИИ ТОПЛИВНО ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС В состав топливно энергетического комплекса... Около российской нефти добывается в Среднем Приобье в основном на... Второй крупный район нефтедобычи Волго Уральский Здесь нефть начала добываться с х гг а пик добычи был...

 1. ЧИСЛЕННОСТЬ И ВОСПРОИЗВОДСТВО НАСЕЛЕНИЯ
 2. Динамика основных характеристик воспроизводства населения на территории России
 3. МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ
 4. Демографическая ситуация
 5. РЫНОК ТРУДА И ЗАНЯТОСТЬ
 6. Экономически активное населения – это занятые в экономике плюс безработные.
 7. УРБАНИЗАЦИЯ В РОССИИ
 8. С конца 19в начинается бурное образование новых городов - промышленных центров.
 9. СЕЛЬСКОЕ РАССЕЛЕНИЕ
 10. Изменения, произошедшие в сельском расселении России с 1926 по 2002 г.
 11. ЭТНИЧЕСКИЙ СОСТАВ
 12. Этногеографическое положение России.
 13. Этнический состав населения
 14. ЗАСЕЛЕННОСТЬ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ
 15. Распределение населения России по макрорегионам
 16. ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
 17. Угольная промышленность
 18. Электроэнергетика
 19. Металлургический комплекс
 20. Машиностроение
 21. Химическая промышленность
 22. Лесопромышленный комплекс
 23. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
 24. Отрасли сельского хозяйства
 25. Растениеводство
 26. Животноводство
 27. Зональная специализация сельского хозяйства
 28. Пищевая и легкая промышленность
 29. ТРАНСПОРТ

Методические указания к выполнению контрольной работы по учебной дисциплине «Демография»
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Санкт Петербургский государственный инженерно экономический... Филиал Санкт Петербургского государственного...

 1. I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 2. II.ЦЕЛЬ контрольной РАБОТЫ

Медицинская статистика и демография
Коми филиал... ГОУ ВПО Кировской государственной медицинской академии Росздрава... Кафедра Общественное здоровье и здравоохранение...

 1. Сыктывкар, 2009
 2. Порядок внеаудиторной подготовки к практическим занятиям
 3. Создание алгоритма для усвоения информации
 4. Усвоение теоретических знаний с использованием основной и дополнительной литературы.
 5. Приобретение практических навыков
 6. Графиков, таблиц.
 7. Ведение учетных форм медицинской документации.
 8. Самоконтроль знаний.
 9. Алгоритм аудиторной работы студента
 10. Практические (ситуационные) задачи
 11. Учетные формы медицинской документации.
 12. Порядок заполнения
 13. Оборотная сторона Талон амбулаторного пациента
 14. А. Абсолютные и относительные величины.
 15. Б. Средние величины.
 16. Практические (ситуационные) задачи
 17. Практические (ситуационные) задачи
 18. Цели и задачи.
 19. Практические (ситуационные) задачи
 20. Медицинское свидетельство о рождении
 21. К сведению родителей
 22. Медицинское свидетельство о смерти
 23. Заполняется в органе ЗАГС
 24. Статистическая карта выбывшего из стационара
 25. Законодательные, правовые и нормативные акты.

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И МИГРАЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего... СЕВЕРО ЗАПАДНАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ...

 1. В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 2. Понятие, предмет, задачи демографии
 3. Основные тенденции в сфере воспроизводства населения
 4. Миграционные процессы и их последствия
 5. Мнения россиян об угрозах от мигрантов
 6. Принципы и методы государственного регулирования демографических и миграционных процессов
 7. Анализ демографической ситуации в Российской Федерации
 8. Анализ демографических процессов Северо-Западного экономического района
 9. Занятость населения
 10. Санкт-Петербург.
 11. Численность населения Новгородской области в 2001-2009 гг.
 12. Численность постоянного населения Псковской области
 13. Анализ демографической ситуация в Псковской области
 14. Демографическая политика в Российской Федерации на современном этапе
 15. Концептуальные подходы по регулированию демографических процессов в Российской Федерации
 16. Основные направления совершенствования миграционной политики Российской Федерации

Расчетно-аналитическая работа по курсу «Демография» «Анализ демографической ситуации Атнинского муниципального района РТ»
Институт управления и территориального развития... Кафедра территориальной экономики... Расчетно аналитическая работа...

Занятие 1. Численность населения стран мира
Задание На основании данных таблицы составьте картодиаграмму распределения крупнейших государств мира по численности населения... Задание Рассчитайте относительную долю крупнейших по численности стран в... Таблица...

Демография как наука и учебная дисциплина
Переход на учет только ПН... Единицей переписи яв ся домохоз во сов ть лиц проживающих совместно и... Учет ур ня образ я нов виды учет количества лиц имеющих послевуз образ е...

 1. Демография как наука и учебная дисциплина
 2. Связь демографии с другими науками и учебными дисциплинами
 3. Методы демографических исследований
 4. Источники информации о населении и демографических процессах
 5. Переписи населения за рубежом и в России
 6. Категории населения, учитываемые в переписях.
 7. Итоги переписи населения России
 8. Размещение населения мира; причины неравномерного размещения
 9. Численность, плотность, размещение населения России
 10. Воспроизводство населения мира. Факторы, влияющие на естественное движение населения
 11. Оценка процессов воспроизводства в России в целом и в регионах
 12. Миграция населения. Виды и причины. География международной миграции
 13. Дореволюционные миграции.
 14. Миграции советского времени.
 15. Оценка современной демографической ситуации в России
 16. Демографическая политика. Ее особенности в разных странах
 17. Осн направления демогр пол-ки в зарубежных странах.
 18. Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года
 19. Возрастная структура населения зависит от особенностей воспроизводства населения в прошлом и в настоящем( развитые и развивающиеся страны).
 20. Трудовые ресурсы, их роль в развитии хозяйства
 21. Этнический состав населения мира. Этнополитические конфликты, их причины и пути решения
 22. Религии мира
 23. Этнический и религиозный состав населения России
 24. Качество населения как важнейшая составляющая развития экономики и качества жизни
 25. Особенности расселения в России
 26. Оценка процессов урбанизации в России
 27. Региональные аспекты демографической политики в России
 28. Демографическое прогнозирование и планирование
 29. Причины депопуляции населения в России. Основные показатели, пути выхода из демографического кризиса
 30. Брачная структура населения
 31. Семейная структура населения
 32. Оценка воспроизводственного процесса в ЮФО
 33. Национальный состав населения ЮФО
 34. Города юга России

Демографическое понятие рождаемости
Демографическое понятие рождаемости... Рождаемость массовый статистический процесс деторождения в совокупности... Демографическое употребление слова рождаемость имеет отношение прежде всего к числу рождений живых детей которые...

 1. Понятие и коэффициенты брачности
 2. Понятие разводимости. Коэффициенты разводимости

Система демографических наук
Демографическая статистика старейшая отрасль демографии Ее частным предметом является изучение статистических закономерностей воспроизводства... Теоретическая демография базируется на общей теории народонаселения... Анализ выявленных тенденций дает возможность предвидеть развитие демографических процессов в будущем разрабатывать...

 1. Глобальное прогнозирование - разработка прогнозов общемирового масштаба, касающихся перспектив развития человечества в целом и среды его обитания.
 2. Метод на общую перспективу
 3. Когортный метод в демографии
 4. Теория демографической революции
 5. Тенденция развития населения
 6. Депопуляция населения
 7. Демографическая политика
 8. Политика народонаселения
 9. Контроль рождаемости
 10. Планирование семьи
 11. Цели демографической политики
 12. Направления демографической политики
 13. Комплекс мер демографической политики
 14. История демографической политики
 15. Современная демографическая политика
 16. Тенденции
 17. Геополитический аспект.
 18. Социальные и гуманитарные аспекты
 19. Задачи экономической демографии
 20. Экономико-демографические модели.
 21. Демографические последствия войн
 22. Демографический кризис
 23. Урбанизация и миграция
 24. Народонаселение
 25. Наиболее заселенные регионы
 26. Причины миграции
 27. Формы миграции
 28. Структура населения
 29. Агломерации
 30. Мегаполисы

Тема 1. Демография как наука
Задание... Заполнить таблицу вписав в правый столбец краткую характеристику и особые... Год переписи Краткая характеристика переписи...

 1. Тема 5. Рождаемость и репродуктивное поведение

Конфессиональный состав населения россии
Конфессиональный состав населения России за последнее десятилетие существенно изменился Возобновили свою деятельность некоторые конфессии... Ислам...

 1. Православие
 2. Старообрядчество и сектантство
 3. Католичество
 4. Протестанты
 5. Буддизм
 6. Иудаизм

Вашему Бизнесу Интересна – Целевая Аудитория из 10 000 человек из числа платежеспособного населения, жителей города Пензы – в возрасте – 20-45 лет
Вашему Бизнесу Интересна Целевая Аудитория из человек из числа... Вашей фирме Будет выгодно если стоимость Дисконтной Карты ЛЕГКИЙ РЕМОНТ где вы будете являться VIP Партнером данного Клуба обойдется Вам...

 1. СЕМЬ Причин, Благодаря которым Эффект от Вашей Рекламы
 2. Усилиями и затратами, а путем принятия наиболее эффективных решений».

Тема 1: Демографічна ситуація в Україні
Особливості демографічного розвитку України в столітті Напередодні катаклізмів Якщо не... Причини демографічної кризи в Україні Причини... Україна потрапила в дев ятку держав де очікувана тривалість життя нижча від показників х років Про це йдеться в...

 1. Напередодні катаклізмів
 2. Військові втрати
 3. Втрати від голоду
 4. Втрати від депортацій та інших репресій
 5. Підсумок
 6. Середня тривалість очікуваного життя в Україні
 7. Причини сучасної депопуляції
 8. ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ: ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ
 9. Демографічний перехід в Україні. Природний рух населення України. Народжуваність, смертність, тривалість життя.
 10. НАРОДЖУВАНІСТЬ, СМЕРТНІСТЬ ТА ПРИРОСТ НАСЕЛЕННЯ.
 11. Про кількість та склад населення України за підсумками Всеукраїнського перепису населення 2001 року
 12. Структура населення за віком
 13. Графічні методи аналізу статево-вікової структури населення. Піраміда.
 14. Тип статево-вікової структури населення. Її еволюція, система показників
 15. Старіння населення
 16. Сімя, як визначальна соціальна клітина суспільства. Функції сімї.
 17. Шлюбний стан населення. Закономірності шлюбності
 18. Шлюбність і шлюбний стан
 19. Аналіз шлюбності й розлучуваності
 20. III. Результати
 21. Дані шлюбності населення Запорізької області за 2000–2010 рр. помісячно
 22. Коефіцієнти сезонності шлюбності
 23. Причини розлучень
 24. Якими є зараз причини розлучень?

Понятие демографии и её предмет
демография происходит от греч демос народ графо пишу Таким образом это понятие означает описание народа Возникла из потребности общества... На основе обработки данных Дж вывел различия в смертности мужчин и женщин... Демографию в научный оборот ввел франц Ученый А Гейер В году в Париже вышла его книга элементы статистики...

 1. Методы демографии.
 2. История демографии как науки.
 3. Экономический и социальный состав населения.
 4. Размещение населения и его характеристика.
 5. Городские и сельские поселения.
 6. Динамика интенсивности рождений в мире и в России.
 7. Факторы рождаемости и методы их изучения
 8. Репродуктивное поведение населения.
 9. Детская и младенческая смертность как показатели социально-экономического развития страны.
 10. Шкала коэффициентов младенческой смертности
 11. Шкала коэффициентов млад. смертности исходя из тенденций начала ХХ I века
 12. Качественная и количественная оценка миг-ой подвижности нас-я.
 13. География миг в России.
 14. Методы дем.прогнозов.
 15. Виды и методы прогнозирования.
 16. Рост населения и мировая демографическая политика.
 17. Демографическая политика россии.

Тема:МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Рождаемость... Общий показатель рождаемости число родившихся за год х... Среднегодовая численность населения...

 1. Тема:МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.
 2. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
 3. Смертность
 4. Эталон решения

ДЕМОГРАФИЯ
Таблица... Шкала оценки специальных коэффициентов рождаемости Всего родившихся... Повозрастные показатели рождаемости следует рассматривать как еди ную систему взаимосвязанных показателей Обобщающей...

 1. ДЕМОГРАФИЯ
 2. Переписи населения
 3. Типы возрастных структур населения
 4. Значение статики для практического здравоохранения
 5. МЕХАНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ. ВИДЫ МИГРАЦИЙ
 6. Рождаемость. специальные показатели рождаемости
 7. Число родившихся живыми за год Среднегодовая численность населения
 8. Среднегодовая численность населения
 9. Причины смерти населения в странах с разным уровнем экономического развития, 1996 г
 10. Младенческая __ умерших на первом году жизни за год смертность Число родившихся живыми за год
 11. Число родившихся живыми и мертвыми за год
 12. Число детей, умерших в возрасте 0—27 дней Число родившихся живыми за год
 13. ПЕРИНАТАЛЬНОЙ, НЕОНАТАЛЬНОЙ И МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ
 14. Смертность Число детей, родившихся живыми за год
 15. Естественного — Показатель рождаемости -Показатель смертности прироста
 16. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
 17. Перечень основных документов, заполняемых при регистрации случаев рождения и смерти
 18. Среднегодовая численность и возрастной состав населения Республики Беларусь
 19. Международная форма медицинского свидетельства о причине смерти
 20. Ребенок
 21. Естественное движение населения Республики Беларусь по отдельным районам
 22. Показатели естественного движения Республики Беларусь
 23. Повозрастные показатели рождаемости в Республике Беларусь

ДЕМОГРАФИЯ
Содержание файла... А Вопросы к зачету... Б Распределение тематики контрольных работ...

 1. А. Вопросы к зачету
 2. Б. Распределение тематики контрольных работ
 3. Г. Требования к оформлению контрольной работы
 4. Е. Текст лекций
 5. Тема 2. Практические направления изучения народонаселения России
 6. Тенденции изменения численности и состава населения России
 7. Изучение естественного движения населения
 8. Рождаемость и факторы, влияющие на ее интенсивность.
 9. Смертность и ее связь с условиями жизни.
 10. Тема 4. Миграция населения и прогнозирование населения
 11. Погодовые балансы динамики численности населения города
 12. Демографические прогнозы.
 13. Расчет численности и возрастного состава детей
 14. Расчет производится для всех возрастных групп женщин от 15 до 49 лет (фертильный возраст).
 15. Тема 5. Экономика и население
 16. Показатели, применяемые для оценки размещения населения, приведены в следующей таблице.

Учебно-методический комплекс Демография
Демография... Учебно методический комплекс включает рабочую учебную программу дисциплины... РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ I ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА И ОРГАНИЗАЦИОННО МЕТОДИЧЕСКИЕ...

 1. I. ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА И ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
 2. Организационно-методические указания
 3. Тема 2. Основы теории народонаселения
 4. Тема 5. Демографическая политика
 5. Тема 7. Источники демографической информации
 6. Тема 8. Общие измерители численности и структуры населения и их динамика
 7. Тема 9. Старение населения
 8. Тема 10. Брачность и разводимость
 9. Тема.11. Рождаемость и репродуктивное поведение
 10. Тема 12. Смертность и продолжительность жизни
 11. Тема 13. Демография и бизнес
 12. Тема 15. Трудовые ресурсы, занятость и рынок труда
 13. Тема 17. Демографическое прогнозирование
 14. Тема 18. Политическая и региональная демография
 15. Тема 19. Этническая демографии
 16. ПЕРЕЧЕНЬ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ
 17. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ
 18. СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ... ВВЕДЕНИЕ... Статистика населения демография изучает численность населения его структуру движение процессы воспроизводства...

 1. С О Д Е Р Ж А Н И Е
 2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА
 3. Число умерших за год х 1000
 4. Число детей, умерших в первые 168 часов жизни х 1000
 5. ЗАДАЧА-ЭТАЛОН
 6. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ-ЭТАЛОНА
 7. Выберите один или несколько правильных ответов
 8. Задача 1.
 9. Задача 2.
 10. Задача 3.
 11. Задача 4.
 12. Задача 5.
 13. Задача 6.
 14. Задача 7.
 15. Задача 8.
 16. IX – Болезни системы кровообращения
 17. Структура первичной заболеваемости
 18. ЗАДАЧА-ЭТАЛОН
 19. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ-ЭТАЛОНА
 20. Выберите один или несколько правильных ответов
 21. Задача 1.
 22. Задача 2.
 23. Задача 3.
 24. Задача 4.
 25. Задача 5.
 26. Задача 6.
 27. Задача 7.
 28. Задача 8.
 29. Общая мощность поликлинических учреждений х 1000
 30. Поступило больных всего х 1000
 31. Число наблюдаемых беременных в данном году х 100
 32. Число родов, проведенных с медикаментозным обезболиванием х 100
 33. Число детей в возрасте до 1 года в районе обслуживания поликлиники
 34. СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА

Демография как наука. Определение, объект и предмет демографии, ее цели и задачи, методы исследования, взаимосвязь с другими науками
Таблица... Классификация возраста Календарный возраст Период жизни... Источник Медков В М Демография Ростов на Дону С...

 1. Демография как наука. Определение, объект и предмет демографии, ее цели и задачи, методы исследования, взаимосвязь с другими науками
 2. Демография — наука о закономерностях воспроизводства населения в общественно-исторической обусловленности этого процесса.
 3. Краткая история становления демографии и ее современное состояние, главные институты и центры
 4. Общая характеристика источников демографической информации
 5. Переписи населения и специальные выборочные обследования населения
 6. Текущий учет движения населения. Списки и регистры населения
 7. Численность населения
 8. Структура (состав) населения
 9. Возрастно-половой состав
 10. Численность мужчин и женщин в России в 1926–2006 гг.
 11. Шкала демографического старения Ж. Боже-Гарнье — Э. Россета
 12. Брачный и семейный состав, брачность и разводимость
 13. Характеристики разводимости в некоторых странах мира
 14. Этнический и конфессиональный состав
 15. Распространение мировых религий по странам мира
 16. Экономический, образовательный и социальный состав
 17. Расселенческая структура населения и понятия формализованного описания расселения населения
 18. Общие показатели естественного движения населения
 19. Частные показатели рождаемости
 20. Изменение общего и суммарного коэффициентов рождаемости в мире и отдельных странах
 21. Рождаемость, смертность и естественный прирост (убыль) населения России на 1000 человек
 22. Факторы рождаемости и методы их изучения
 23. Минимальные коэффициенты естественной рождаемости, принятые В.А. Борисовым за стандарт
 24. Репродуктивное поведение населения
 25. Смертность и ее связь с условиями жизни
 26. Младенческая смертность в России
 27. Естественный рост и воспроизводство населения
 28. Чистый (нетто) коэффициент воспроизводства населения в России
 29. Концепция демографического перехода
 30. Качество населения как составляющая развития экономики и качества жизни
 31. Индекс человеческого развития в начале 90-х гг. и начале XXI в.
 32. Виды и факторы миграций
 33. Общие итоги миграции населения
 34. Внутрироссийская миграция по федеральным округам Российской Федерации в 2005 г.
 35. Направления и задачи миграционной политики в России
 36. Виды и методы прогнозирования
 37. Нормативное прогнозирование
 38. Предположительная численность населения России до 2016 г. на начало года
 39. Методология прогнозирования половозрастной структуры численности населения с учетом смертности, рождаемости и миграции
 40. Иллюстративный прогноз численности и возрастно-половой структуры населения России до 2027 г., сделанный методом возрастной передвижки
 41. Функциональное прогнозирование

Программа, методические рекомендации для студентов дневного и заочного отделений по Демографии
С В Миронова Программа методические рекомендации для студентов дневного и заочного... Содержание...

 1. С.В. Миронова
 2. Задача учебного курса
 3. Для студентов дневного отделения
 4. Для студентов заочного отделения
 5. Тема 1. Демография как наука
 6. Тема 2. Демографическая информация
 7. Тема 3. Численность и структура населения. Аспекты и тенденции изменения численности и состава населения. Воспроизводство населения
 8. Тема 4. Методы измерения численности, структуры населения и демографических процессов
 9. Тема 5. Рождаемость как основное понятие и явление. Репродуктивное поведение
 10. Тема 6. Смертность как социально-демографическое понятие и явление. Самосохранительное поведение
 11. Тема 8. Миграция и миграционное поведение
 12. Анализ современных тенденций изменения уровня рождаемости на краевом, федеральном и мировом уровнях.
 13. Лекция 6. Смертность как социально-демографическое понятие и явление. Самосохранительное поведение
 14. Трансформация института семьи в современном мире.
 15. Араб-Оглы Э.А. Демографические и экологические прогнозы. М., 1978.
 16. Приоритетные направления современной демографической политики России.
 17. Учебно-методическое обеспечение курса

Демографические показатели населения
Нижегородский Государственный Технический Университет... Кафедра Инженерная экология и охрана труда Демографические... Задание к работе...

 1. Демографические показатели населения
 2. Краткие сведения из теории.

ДЕМОГРАФИЯ
Волгоградский филиал... Кафедра социологии управления... Составитель...

 1. Требования образовательного стандарта
 2. Цели и задачи учебной дисциплины
 3. Требования к уровню освоения дисциплины.
 4. Принадлежность дисциплины «Демография» к учебному циклу.
 5. ЛЕКЦИИ 1 СЕМЕСТР
 6. ТЕМА 2. МЕТОДЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
 7. Об итогах Всероссийской переписи населения 2010 г. // Вопросы статистики. – 2012. - № 2. – С. 3 – 9
 8. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3. ОСНОВНЫЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И МЕТОДЫ ИХ РАСЧЕТА (РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ) (2 ЧАСА).
 9. СЕМИНАР № 4 - 5. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СЕМЬИ (4 часа).
 10. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
 11. СЕМИНАР № 6. СОВРЕМЕННАЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ.
 12. СЕМИНАР № 7 - 8. ОСНОВНЫЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ВОСПРОИЗВОДСТВО НАСЕЛЕНИЯ (4 часа).
 13. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
 14. СЕМИНАР № 9. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МИГРАЦИИ.
 15. СЕМИНАР № 10. ПОСЛЕДСТВИЯ МИГРАЦИИ И ПРОБЛЕМЫ ЕЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ.
 16. СЕМИНАР № 11. РАССЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ И УРБАНИЗАЦИЯ – ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА.
 17. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
 18. СЕМИНАР № 12. НАСЕЛЕНИЕ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
 19. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
 20. СЕМИНАР № 13. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ
 21. СЕМИНАР № 14. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ И КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НАСЕЛЕНИЯ. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА В СССР И СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
 22. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
 23. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ.
 24. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО КУРСУ «ДЕМОГРАФИЯ» для БкС - 100
 25. СПИСОК ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО КУРСУ
 26. СПРАВОЧНИКИ ПО КУРСУ
 27. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса
 28. Пожелания к изучению отдельных тем курса
 29. Рекомендации по работе с литературой
 30. Рекомендации по подготовке к семинарским занятиям
 31. Работа с литературой и первоисточниками. Методические указания
 32. Письменные работы в вузе. Краткие методические указания
 33. Разъяснения по работе с тестовой системой курса
 34. Советы по подготовке к экзамену

НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ
ХОЗЯЙСТВО РОССИИ ТОПЛИВНО ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС В состав топливно энергетического комплекса... Около российской нефти добывается в Среднем Приобье в основном на... Второй крупный район нефтедобычи Волго Уральский Здесь нефть начала добываться с х гг а пик добычи был...

 1. ЧИСЛЕННОСТЬ И ВОСПРОИЗВОДСТВО НАСЕЛЕНИЯ
 2. Динамика основных характеристик воспроизводства населения на территории России
 3. МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ
 4. Демографическая ситуация
 5. РЫНОК ТРУДА И ЗАНЯТОСТЬ
 6. Экономически активное населения – это занятые в экономике плюс безработные.
 7. УРБАНИЗАЦИЯ В РОССИИ
 8. С конца 19в начинается бурное образование новых городов - промышленных центров.
 9. СЕЛЬСКОЕ РАССЕЛЕНИЕ
 10. Изменения, произошедшие в сельском расселении России с 1926 по 2002 г.
 11. ЭТНИЧЕСКИЙ СОСТАВ
 12. Этногеографическое положение России.
 13. Этнический состав населения
 14. ЗАСЕЛЕННОСТЬ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ
 15. Распределение населения России по макрорегионам
 16. ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
 17. Угольная промышленность
 18. Электроэнергетика
 19. Металлургический комплекс
 20. Машиностроение
 21. Химическая промышленность
 22. Лесопромышленный комплекс
 23. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
 24. Отрасли сельского хозяйства
 25. Растениеводство
 26. Животноводство
 27. Зональная специализация сельского хозяйства
 28. Пищевая и легкая промышленность
 29. ТРАНСПОРТ

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Демография

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Страницы: 1, 2